top of page

FILARY WARTOŚCI

4

dzięki którym

"Tworzymy wygodną przyszłość"

Szacunek dla ludzi

Odpowiedzialność

Lojalność

Wiarygodność

Cały nasz Zespół 

 okazuje każdemu człowiekowi uznanie 

i traktujemy każdą osobę

z należną godnością

Respektujemy przyjęte wspólnie zasady,

w pełni oddani założonym celom.

Działamy wspólnie,

a wszelkimi wątpliwościami

dzielimy się w sposób otwarty.

Odpowiedzialność za cały Zespół każdej osoby z osobna.

Pracując w Zespole mamy 

pełną świadomość odpowiedzialności

za podejmowane decyzje

i ich wpływ na każdego człowieka oraz otoczenie.

Dotrzymujemy wszelkie zobowiązania, a swoją rzetelnością w postępowaniu, budujemy zaufanie do siebie jak i do firmy, którą tworzymy.

bottom of page